34kurtuvenu_dvaras_optimized_1650974017-e540ca9f1c887ec3450f828a213706bf.jpg
2_kurtuvenai_z_1650871116-4188d33ef38ee6a3e23b6eeb978e6ea4.jpg
34kurtuvenu-dvaras__optimized_1650974016-1273b0e1e6c229c6847ebb356d048f6e.jpg

Kurtuvėnų dvaras

Kurtuvėnų miestelyje, Šiaulių rajone esantį dvarą galima priskirti prie seniausiųjų dvarų Lietuvoje. XVI a. I pusėje dvaro savininkas buvo Stanislovas Kęsgaila, paskutinis senos LDK didikų giminės atstovas. 1545 m. jis pardavė Kurtuvėnų dvarą Stanislovui Skaševskiui.

XVI a. pabaigoje Jonui Skaševskiui užstatant Kurtuvėnus Mikalojui Karpiui ir jo žmonai, savo seseriai Skaševskytei minimi nauji dvaro rūmai.

1664 m. Petrui ir Zuzanai Skaudvilams perleidžiant Kurtuvėnų dvarą Brastos stalininkui Povilui Zarankai surašytame inventoriuje jau minimi dvaro tvenkiniai, malūnas ir daug trobesių.

XVIII a. Kurtuvėnai atiteko Nagurskiams, kurių valdą sudarė net 1000 valakų žemės, miškų ir ežerų. Kurtuvėnų dvaras tapo viena garsiausių Nagurskių giminės rezidencijų Lietuvoje. Didžiausi nuopelnai puoselėjant Kurtuvėnų dvarą priskirtini Jokūbui Nagurskiui, kuris dvarą valdė nuo 1753 iki 1789 metų. Teigiama, jog J. Nagurskis pastatydinęs daugumą dvaro pastatų, tarp jų ir garsųjį svirną, kuriame ne tik buvo laikomi grūdai, bet taip pat čia buvo įrengtas teatras, rengiami pokyliai.

Iki šių dienų Kurtuvėnuose išliko nemažai XVIII a. Nagurskių rezidencinio komplekso žymių: dvaro sodybos reprezentacinės dalies planinė struktūra, bažnyčia, dvaro svirnas. Pastarasis po nepriklausomybės atgavimo buvo restauruotas, tačiau 2001 m. sudegė, o 2006 m. visiškai atstatytas pagal autentišką projektą, nepanaudojus nė vienos vinies.

Po Nagurskių dvarą valdė Žukauskai, Bulgarinai, Parčiauskai, kol galiausiai 1862 m. dvarą įgijo grafai Pliateriai - Zyberkai, valdę dvarą iki nacionalizacijos.

1992 m. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu dvaras įtrauktas į privatizuotinų su paminklosaugos sąlygų dokumentacija dvarų sodybų sąrašą. Šiandien parkas prižiūrimas įsikūrusios atstatytoje oficinoje Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos. Arklidėse veikia Gyvasis žirgo muziejus. Atstatytame sodininko namelyje įsteigtas kempingas. Kurtuvėnų dvarvietę supa senas geometrinio-peizažinio planavimo parkas.

Veiklos sritys: (kultūra, žemės ūkis, turizmas ar pan..) kultūra, turizmas.

Paslaugos: (muziejaus, apgyvendinimo iki 30 žmonių ar pan.) Jodinėjimo paslaugos, kempingas, edukacinės programos, ekskursijos, patalpų nuoma.
Vieta žemėlapyje:


Neradote ieškomos informacijos? Parašykite mums.