Anketa

Prisiminkite pastarasias keliones po Lietuvos pilis ir dvarus, galbūt teko sutikti ir pabendrauti su ten dirbančiais žmonėmis
Kokia patirtis Jums labiausiai įsiminė?Koks vaizdas pirmiausia Jums iškyla išgirdus žodį DVARAS