Straipsniai

Kelionė po Lietuvos paveldo objektus: kuo išskirtiniai dvarų sodybų svirnai

2020 08 31

Svirnas – vienas iš itin svarbių dvarų sodybų pastatų. Dažnai apibrėžiamas kaip pastatas, skirtas saugojimui, jis galėjo turėti ir kur kas įvairesnę paskirtį. Svirnas tarnaudavo ūkio reikalams, čia buvo sandėliuojami grūdai, maisto produktai, tačiau neretai laikomi ir brangūs daiktai, ūkio padargai ir kita. Svirnuose galėjo būti patalpų, skirtų dokumentams saugoti, darbuotis, miegoti, arba netgi rengti renginius. Dvaro sodyboje svirnas dažnai buvo pono, dvaro savininko kiemo pastatas, jo vieta – priešais arba netoli pagrindinio, rūmų pastato, tačiau saugiu atstumu gaisro atveju. Neretai pasitaiko, kad dvaro rūmai mediniai, tačiau svirnas mūrinis. Kartais svirnuose įrengdavo ir apsaugą nuo vagių – tam tikrą perdangą ar specialią sienos konstrukciją. Dvarų svirnai būdavo puošnūs pastatai, atspindėdavę didiko statusą visuomenėje. Didesnėse dvarų sodybose dažnai būdavo statomas  ne vienas, o du svirnai. 

Aristavėlės dvaro rūmai, medinės baroko laikotarpio architektūros pavyzdys, šiandieną stovi Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse teritorijoje. Šiame muziejuje, dabartinėje Aristavėlės dvaro sodybos vietoje, galima pamatyti ir dar vieną išskirtinį kultūros paveldo pastatą – Grybų dvaro svirną.
Šis svirnas kadaise tarnavo kaip lobynas. Tai kvadratinio plano dviaukštis statinys, kurio ilgis, plotis ir sienų aukštis vienodi, – lygūs 6 metrams. Svirną puošia galerijos, laiptuotas keturšlaitis stogas su bumbulu viršuje.Didžiulėje Raguvėlės dvaro sodyboje išlikę du mūriniai, šiaurės ir pietų svirnai. Šie statiniai išskirtiniai savo apvalaina forma, jie aštuonkampio plano, rotondos tūrio, su pastoge ir pusrūsiu bei kupolo formos stogu. 

Zyplių dvaro sodyboje taip pat iki šių dienų išlikę du svirnai. Istorizmo, „plytų“ stiliumi statyti pastatai dengti dvišlaičiais stogais, įvairiai išpuošti. Viename iš šių XIX amžiaus statybos pastatų kadaise laikyti gyvuliai, karvės, jaučiai. Antrasis svirnas anksčiau naudotas kaip sandėlis, jame laikyti grūdai, ūkio padargai. Šiandieną čia veikia keramikos dirbtuvės, vyksta parodos. 

Liubavo dvaro svirnas – vienas iš dešimties išlikusių šios sodybos Vilniaus rajone pastatų. XVIII amžiaus laikotarpio, tradicinės liaudies architektūros stiliui priskiriamas pastatas vieno aukšto, dengtas mansardinės formos stogu, tvirtos konstrukcijos. Jo akmens mūro kampinius stulpus jungia rąstinės sienos, o pietinį fasadą puošia raudonų plytų mūro stulpas. 
Svirnui tenkančią lobyno funkciją kadaise atliko ir Liubavo dvaro oficinos pastatas, stovintis dvaro sodybos centre, netoli buvusių pagrindinių dvaro rūmų. Tai dar XVIII amžiaus, baroko architektūros laikotarpio pastatas, vienas iš šiandieną atstatytų, restauruotų Liubavo dvaro pastatų.

Belvederio dvaro sodyboje Jurbarko rajone išlikęs svirnas statytas romantizmo stiliumi. Dviejų aukštų su pastoge ir rūsiu pastatą, kartu su dvaro rūmais stovintį centrinėje sodybos dalyje, reprezentaciniame kieme, puošia smailiaarkiai langeliai ir nišos.

Alantos dvaro sodyboje išlikęs ir restauruotas svirno pastatas pastatytas XX amžiaus pradžioje. 2001 m. kilusio gaisro metu dalis statinio sudegė, po gaisro atkurta, uždengtas naujas stogas. Tai tinkuotų sienų, stačiakampio plano vienaaukštis dvaro sodybos pastatas.

Svirnas išlikęs ir didžiulėje Trakų Vokės dvaro sodyboje. Tai dviaukštis medinis pastatas, su pastoge ir rūsiu. Svirnas suręstas iš tašytų rąstų, puoštas smailiaarkiais langeliais ir kitomis detalėmis.

Dar vienas medinis, XIX amžiuje statytas svirnas išlikęs Nemėžio dvaro Vilniaus rajone sodyboje. Tai vieno aukšto su pastoge pastatas, suręstas iš tašytų rąstų, su durų ir langų mediniais apvadais. 

Ant Alaušo ežero kranto įsikūrusio Bikuškio dvaro sodybos medinis svirnas pastatytas XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje.

Saldutiškio dvaro Utenos rajone svirno vietoje šiandien stovi miestelio bažnyčia. Dvaro svirno sienos sumūrytos iš lauko akmenų ir raudonų plytų, su langų apvadais. Ant šio pastato tvirtų sienų XX amžiaus pirmoje pusėje iškilo medinė bažnyčios dalis. 

Du svirnai išlikę Raudondvario dvaro sodyboje Kauno rajone, skiriami kaip šiaurės ir pietų svirnai. Tai romantizmo stiliumi pastatyti statiniai su pastogėmis, pusrūsiais ir priestatais keliolikos išlikusių dvaro pastatų komplekse.  

Saviti ir įdomūs dvaro sodybos komplekso pastatai, svirnai, daug kur ir šiandien išlikę, o didesnėse sodybose vis dar galima atrasti ir po du svirnus. Kai kuriose dvarvietėse šie pastatai atstatyti, pritaikyti įvairioms reikmėms, o kitose saugomi kaip išlikusios kultūros vertybės.