Dokumentinio filmo peržiūra

Dokumentinio filmo peržiūra

2023-10-11
Žirmūnų g. 1F, Vilnius

Kviečiame į režisieriaus Valdo Babaliausko dokumentinio filmo „Juozas Jakavonis-Tigras" peržiūrą, kuri vyks spalio 11 d. 17:30 val. Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1F, Vilnius). Filmą pristatys partizano Juozo Jakavonio-Tigro dukra LR Seimo narė Angelė Jakavonytė.

Juozas Jakavonis-Tigras buvo vienas paskutiniųjų Merkinės būrio partizanų, paimtas priešų į nelaisvę, kankintas ir neišdavęs savo vadų Adolfo Ramanausko-Vanago bei Juozo Vitkaus-Kazimieraičio. Tigras išgyveno Magadano lagerius ir grįžo į Tėvynę. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, aktyviai iki pat savo gyvenimo pabaigos rūpinosi Dainavos krašto partizanų atminimu, atkūrė partizanų vadavietės bunkerį savo gimtojoje sodyboje Kasčiūnų kaime, Merkinės seniūnijoje. Dokumentiniame filme girdimos žiaurios partizano Tigro istorijos iš jo paties lūpų. Tuo filmas ir unikalus, kad herojus pats papasakoja visą dramatišką savo ir Dainavos apygardos partizanų pasipriešinimo okupantams istoriją.

Režisierius Valdas Babaliauskas filmo siužetą sukūrė sugretindamas A. Ramanausko-Vanago prisiminimus apie J. Jakavonį-Tigrą su gyvu paties Tigro pasakojimu savo gimtojoje sodyboje Kasčiūnų kaime prie atkurto partizanų bunkerio-vadavietės. Filme pasakojama apie tai, ką patyrė partizanai gyvendami nuolatinėje rizikoje, persekiojami priešo, kaip išgyveno ginklo brolių praradimus, kodėl stojo ginti Lietuvos.

Filme kartu su J. Jakavoniu operatoriaus Vyto Jankevičiaus kameros pagalba nukeliausite į KGB rūmų rūsius, išgirsite kokius nežmoniškus kankinimus ir dramatiškus išgyvenimus patyrė Tigras ir kiti su juo buvę partizanai. Sužinosite kaip lietuviai išgyveno tremtyje. Pamatysite daug vertingos archyvinės medžiagos iš Sibiro gulagų.

Filmas skiriamas Juozo Jakavonio-Tigro, išėjusio Anapilin 2021-11-23, ir visų Lietuvos partizanų atminimui, kurie niekada savo žiaurių istorijų mums nepapasakos...