Vydūno knygų „Kalėjimas – laisvėjimas“ ir „Ragana“ pristatymas

Vydūno knygų „Kalėjimas – laisvėjimas“ ir „Ragana“ pristatymas

Spalio 28 d., šeštadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje pristatysime šiemet išleistas Vilhelmo Storostos-Vydūno knygas – filosofinį kūrinį „Kalėjimas – laisvėjimas“ ir vieno veiksmo misteriją „Ragana“.


Žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, rašytojas ir filosofas Vydūnas (1868–1953) savo 70-metį sutiko Tilžės kalėjime. Naciams atėjus į valdžią ir uždraudus visas lietuviškas draugijas, Vydūnas buvo šmeižiamas, niekinamas ir persekiojamas, jam buvo uždrausta išvykti į Lietuvą, galiausiai 1938 m. kovo 11 d. jis suimamas ir du mėnesius tardomas kalėjime. Staiga pasikeitusios gyvenimo sąlygos labai vargino 70-metį Vydūną, tačiau jis atlaikė visus išorinius ir vidinius sunkumus, bei iškilo iš jų savo esmėje šviesesnis, stipresnis ir laisvesnis. Nors knygoje „Kalėjimas – laisvėjimas“ yra daug autobiografinių duomenų, ją labiau tiktų pavadinti Vydūno asmenybės raidos, jos laisvėjimo iš gyvenimo prietemos, apžvalga.


Daugelyje savo kūrinių Vydūnas su gilia pagarba rašo apie mūsų senovę ir dorovės kultūros pagrindu buvusią senąją aisčių tikybą. Sunaikintos šventvietės, užgesinta šventoji ugnis, drausti senieji papročiai, o raganavimu kaltintos žiniuonės degintos ant laužo. Vydūno misterija „Ragana“ parinkta naujam leidimui ne tik kaip meniškos to meto knygų leidybos pavyzdys, bet ir kartu siekiant reabilituoti keiksmažodžiu tapusį Raganos vardą: „O Ragana yra galia Dievybės, kuri pasaulį ir likimą valdo ir visa regi, kas tik paslėpta danguj ir žemėj, net ir pragare.“Knygas aptars Vydūno draugijos nariai – etnologas, mąstytojas Aleksandras Žarskus ir literatūrologas, Juozo Tumo-Vaižganto buto-muziejaus edukatorius Remigijus Jakulevičius.


__________

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.