Bikuškio dvaras
Bikuškio dvaras
bikuskis-07_optimized-1_1580117687-9eaf1dab1448e94e90ecaf1d185ca611.jpg

Bikuškio dvaras

Istorija

Rašytiniuose šaltiniuose minimas jau nuo XIV amžiaus, XV a. Bikuškio dvaras priklausė Radviloms, Užpalių pilies viršininko sūnui Radvilai Astikaičiui (1384–1477). Vėliau dvarą valdė Trakų vaivada Tadas Pranciškus Oginskis (1712–1783), o XVIII amžiuje – iš Krokuvos kilę bajorai Prušinskiai. Tadeušas Prušinskis iš paskutiniojo Abiejų Tautų Respublikos karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio išrūpino privilegiją prie dvaro kurti miestelį, kiekvieną trečiadienį turėti turgų, kasmet rengti dviejų savaičių trukmės prekymetį. Prušinskiai XVIII amžiuje taip pat pastatė koplyčią, kurioje 1782 m. dvaro kapelionui leista laikyti pamaldas. 1820 m. dar minima Bikuškio parapinė bažnyčia, vėliau sudegė. Koplyčios vieta Alaušo ežero pakrantėje, taip pat ir pati įlanka, vadinta „Šventorėliu“.

XVIII a. pab – XIX a. pr. Bikuškio dvaras priklausė Plevakams, Beneckiams, Drazdauskams. 1853 m. dvarą valdė Juozapas, Mykolas, Adolfas ir Vladislovas Drazdauskai, Marija ir Alina Drazdauskaitės. 1863 m. sukilimo metu dvare slėpėsi sukilėliai. Klestėjimo laikais Bikuškio dvarui priklausė net septyni kaimai, apie 500 hektarų žemės: Nemuniškio, Juliškio, Pusbėdžio, Novosiolkos, Sirutiškio, Alinaukos palivarkai, Šeimyniškių, Toleikių, Kušnieriūnų, Nolėnų kaimai. Vėliau Alinai Drazdauskaitei paskirtas šalia dvaro esantis Alinaukos palivarkas, o Marija Drazdauskaitė, ištekėjusi už Povilo Puzinausko, paveldėjo Bikuškio dvarą. Tuomet jam priklausę 415 dešimtinių žemės.


Karų laikotarpio permainos

Prasidėjęs I-asis pasaulinis karas dvare žymėjo staigų nuosmūkį. 1928-aisiais Marijos Puzinauskienės žemė, viso 194 hektarai, buvo nusavinta. Tarpukariu dvaras priklausė Utenos ligoninės gydytojui Povilui Svilui, vedusiam Elžbietą Puzinauskaitę. 1940 m. dvaras nacionalizuotas, čia buvo įkurdintas kareivių dalinys. Po II-ojo pasaulinio karo dvaras priklausė Sudeikių kolūkiui, rūmuose įrengti butai. Vėliau čia buvusi įrengta poilsiavietė, tuomet dvaro rūmai rekonstruoti, pakeistas jų išplanavimas, tūris. XX amžiaus 8–9 dešimtmetyje visas sodybos kompleksas patyrė daug permainų.


Bikuškio dvaro dabartis

1992 metais Bikuškio dvaras grąžintas paveldėtojams. Privačių savininkų entuziazmu ir pastangomis Bikuškio dvaras buvo prikeltas naujam gyvenimui. Nuo 2023 metų dvarą valdo M. ir M. Januškevičiai. 
___
Daugiau įdomių naujienų apie Lietuvos pilis ir dvarus rasite mūsų Facebook profilyje.
Vieta žemėlapyje:


Neradote ieškomos informacijos? Parašykite mums.