Burbiškio dvaras
Burbiškio dvaras
Burbiškio dvare

Burbiškio dvaras

Istorija

1690 m. Vilniaus vaivadijos dūmų sąraše minima, kad Burbiškį, su penkiais valstiečių dūmais arba kiemais, valdęs Pinsko iždininkas Trojamas Nepokojčickis. Vėliau, 1729 m. surašytame Burbiškio dvaro inventoriuje, dvaro šeimininkais jau nurodomi Vilniaus universiteto jėzuitai – valdytojas Motiejus Voroničius.


Venclovavičių laikais

Žinoma, kad 1752 m. LDK kariuomenės pareigūnas Stanislovas Venclovavičius architektui Povilui Gižickiui pateikė nedidelio dvaro užsakymo projektą. Stanislovo sūnus Jonas Venclovavičius minimas kaip pirmasis Venclovavičių giminės dvaro savininkas, tačiau dvaro projektą Burbiškyje įgyvendino anūkas Ivonas apie 1784 m.

1853 m. Anupras Venclovavičius pagal prancūzų architekto projektą pastatydino naujus neoklasicistinio stiliaus rūmus, išlikusius iki šių dienų. Buvo įveistas penkių hektarų ploto parkas. Du iš keturių Anupro sūnų, Henrikas ir Anupras Venclovavičiai buvo 1863 m. sukilimo dalyviai, už tai vienas jų kalėjo trejus metus, o antrasis buvo nuteistas dvylikai metų katorgos ir neteko bajoro privilegijų. Po Anupro dvarą valdė jo sūnus Henrikas ir anūkas Žygimantas, vėliau perleidęs valdą dėdei Danieliui, Henriko broliui. 1923 m. dvarą paveldėjo Danieliaus sūnus Otonas, tačiau tikrąja šeimininke buvo Danieliaus žmona, Otono pamotė Liudvika Venclovavičienė.

1858 m. Burbiškio dvaro savininkai Anupras ir Filipina Venclovavičiai baigė statyti koplyčią-mauzoliejų, pradėtą dar Ivono XVIII a. pab. I-ojo pasaulinio karo metais sunaikinta, vėliau Liudvikos Venclovavičienės iniciatyva ji buvo atstatyta ir išliko iki šių dienų.


Burbiškio dvaras – nuo tarpukario iki dabar

Venclovavičiams Burbiškio dvaras priklausė iki 1932 m., kai Liudvika Venclovavičienė pardavė jį kartu su 81,77 ha žemės ūkininkui Petrui Kriaučioniui. Neilgai trukus, po metų, dvaras buvo nupirktas iš Amerikos grįžusio kunigo Prano Zabielos, kuris viename rūmų gale įkūrė bažnyčią ir kleboniją, kitame – pradžios mokyklą. 1947 m. dvaras buvo nacionalizuotas ir čia liko tik mokykla.

1990-aisiais, Burbiškio dvaras buvo grąžintas Panevėžio vyskupijai, o tuomet atiteko privatiems savininkams. Šiuo metu kruopščiai, ypatingą dėmesį skiriant autentikai, pagal 1853 m. projektą restauruotas dvaras atviras visuomenei. Didingus dvaro rūmus supa parkas, kuriame išlikę daugiau nei trisdešimt rūšių medžių ir krūmų.

___

Daugiau įdomybių ir naujienų apie Lietuvos pilis ir dvarus rasite mūsų Facebook profilyje.
Vieta žemėlapyje:


Neradote ieškomos informacijos? Parašykite mums.