Alantos dvaro rūmai
Alantos dvaro rūmai
Alantos dvaro svirnas

Alantos dvaras

Seniausiais šaltiniais pradedant...

Alantos (Owantha) vardas pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1436 m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis (1432–1440), pats Alantą dovanų gavęs iš brolio Vytauto Didžiojo, padovanojo dvarą Astikams, – patvirtino Vilniaus kašteliono Kristino Astiko dvaro užrašymą žmonai Onai. Valdant Astikams buvo pastatyti mūriniai dvaro rūmai Virintos upės vingyje. Lenkijos ir Lietuvos valstybės valdovas Steponas Batoras (1576–1586) 1581 m. perdavė Alantą vengrų kariuomenės Lietuvoje vadui Gabrieliui Bekešui. Mirus Steponui Batorui, Ona Astikaitė Songuškienė didžiąją dalį Alantos dvaro žemių atgavo iš Gabrieliaus Bekešo brolio Kasparo. Iš Bekešo ir Sanguškienės seniūniją ir dvarą 1598 m. nupirko didikas Kristupas Radvila Perkūnas (1547–1603). Radvilos dvarą valdė apie 230 metų, nuo 1598 iki 1828 m. 1828 m. Alantą nupirko didikų Pacų atžala kunigaikštis Tadas Pac-Pomarnackis (1763–1849). Jis vaikų neturėjo, todėl dvarą perėmė augintinis, pusbrolio sūnus Aleksandras (1806–1881), kuris ir įkūrė dvaro sodybą dabartinėje vietoje. Vėliau čia dvarininkavo šio sūnus, taip pat Tadas.


Alantos dvaras klestėjimo laikais

1853 m. Pac-Pomarnackiai pasistatė išskirtinius italų vilos stiliaus dvaro rūmus su apžvalgos bokštu, apie 1870 m. pertvarkė parką. Žinoma, jog rūmų statybai granito kolonos laivais iš Suomijos buvo atgabentos į Klaipėdą, o iš ten jaučiais atitemptos į Alantą. Rūmuose buvo sukaupta daug stilingų baldų, meno kūrinių, vertingų keramikos dirbinių. Kiekviena iš menių buvo įrengta skirtingu stiliumi – vienoje dominavo Liudviko XIV, kitoje – Liudviko XV, trečioje – bydermejerio stilius, buvo ir kinų stiliaus Tolimųjų Rytų kambarys. Rūmuose ant sienų kabojo daug paveikslų, giminės bei Lenkijos ir Lietuvos valstybės karalių portretų, kilimų, meniškų lėkščių. Alantos dvarui klestėjimo laikais XIX a. pab. priklausė net 34 pastatai: dvaro rūmai, namas-virtuvė, pirtis su skalbykla, arklidės, klojimai, tvartai, kalvė, ledaunės...


XX amžius ir dabartis

I-ojo pasaulinio karo metais Tadas Pac-Pomarnackis, dvarą išnuomojęs Klabinių dvarininkui Sližiui išvyko į užsienį, Alantos dvaras buvo išgrobstytas. Vokiečiams 1915 m. okupavus Alantą dvare apsistojo kaizerio armijos kareiviai. Nuo 1920 m. dvare gyveno nepriklausomos Lietuvos kariuomenės mokomoji kuopa. 1944–1948 m. sovietinė valdžia likvidavo Alantos dvarą ir įsteigė rūmuose žemesniąją žemės ūkio mokyklą. 1959 m. mokyklos bazėje įkurtas žemės ūkio technikumas. 1972 metais Alantos dvare filmuotas televizijos serialas „Tadas Blinda“. 1974 m. į dvaro rūmus perkelta Naujasodžio biblioteka. 1992 m. Alantos dvaras reorganizuotas į Alantos žemės ūkio mokyklą, o nuo 2002-ųjų čia – Alantos technologijos ir verslo mokykla. Alantos dvaro rūmuose, supamuose prižiūrimo parko, tvenkinių, veikia dailininko Vaidoto Žuko meno galerija. 
2022 m. restauruotas 4 aukštų Alantos dvaro bokštas, kuris yra vakarinėje rūmų dalyje ir nuo jo apžvalgos aikštelės atsiveria nepaprasto grožio Alantos dvaro parkas ir apylinkių kraštovaizdis.
___
Daugiau įdomybių ir naujienų apie Lietuvos pilis ir dvarus rasite mūsų Facebook profilyje.
Vieta žemėlapyje:


Neradote ieškomos informacijos? Parašykite mums.
Šioje vietoje vykstantys renginiai