1_bistramp-dvaras2-kristina-kriugiskiene_1645798510-5dc2472ded406daf3669bcab0c3beb33.jpg
2_bistramp_20200305_120020_1645798575-88c9a2244baa426b3f035d57ac6da42a.jpg
3_biblioteka_1645798639-d295148b6e4d1d871291b98b61ad0638.jpg

Bistrampolio dvaras

Bistrampolio dvaras – tai Letuvos kultūros paveldo objektas, turintis archeologinę, istorinę, kraštovaizdinę vertę, įsikūręs labai palankioje geografinėje padėtyje, 14 kilometrų nuo Panevėžio, 700 metrų nuo kelio Via Baltica.

Istorija, besitęsianti nuo XV amžiaus pabaigos

Ši dvarvietė egzistavo jau nuo XV amžiaus pabaigos. Nuo XVII a. pabaigos iki 1940 m. dvaras priklausė Bistramų giminei, kuri siejasi su garsiais žmonėmis – jų giminaitis buvo Henrikas Senkevičius, kuris dvare rinko medžiagą ir kūrė garsią lenkų trilogiją: 1. „Ugnimi ir kalaviju“ (1883–1884), 2. „Tvanas“ (1884–1886), 3. „Ponas Volodyjevskis“ (1887–1888). Taigi, dvaras yra aktualus lenkų kultūrai, dažnai yra lankomas lenkų turistų. Trys dvarininkai, būdami generolais, dalyvavo Borodino kautynėse rusų pusėje. Taigi, dvaras sietinas ir su Rusijos kultūra. O lietuviškosios Bistramų atšakos pradininkas buvo Karaliaus Vladislovo IV dvariškis Jonas Kazimieras Bistramas. Jo sūnus Jonas Evaldas 1695 metais įsigijo palivarką, kuris tuomet buvo vadinamas Barklainiais, o XVIII amžiaus antroje pusėje jie pradėti vadinti Bistrampoliu.

Bistramai dvarą valdė iki 1940 metų. Vėliau dvaras buvo nacionalizuotas, vėliau apleistas ėmė nykti. Po karo dvaras priklausė Panevėžio hidromelioracijos technikumo mokomajam ūkiui, vėliau – Uliūnų tarybiniam ūkiui. Iširus kolūkinei sistemai, dvaras kurį laiką buvo be šeimininko. Po Nepriklausomybės paskelbimo Bistrampolio dvaras atiteko Panevėžio rajono savivaldybei. Valdininkai parašė raštą paskutiniam tiesioginiam paveldėtojui Bistramui į Londoną, kur jis gyveno. Bet buvo gautas atsisakymas, kad dvaro susigrąžinti jis neketinąs, nes gyvena iš pensijos ir lėšų rūmams restauruoti neturi.

1997 m. Panevėžio rajono savivaldybė Bistrampolio dvarą perdavė Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedrai. Tačiau rekonstrukcijai nepakako pinigų, ir kultūros paveldo objektas toliau nyko. Dvaras atgijo tuomečio Katedros klebono Rimanto Gudelio dėka. 2002 m. buvo įsteigta Viešoji įstaiga Jaunimo integracijos galimybių centras (2013-11-25 ši įstaiga pervardinta į VšĮ Bistrampolio dvaras), kuri iki šiol rūpinasi ir atstato dvarą. Įstaigos jėgomis ir lėšomis buvo atlikti istoriniai, architektūriniai, polichrominiai, parko tyrimai, parengtas centrinių rūmų rekonstrukcijos projektas. Nuo 1997 m. išasfaltuotas kelias iki dvaro, įrengtos mašinų stovėjimo aikštelės, išvalyti tvenkiniai ir sutvarkytas parkas. Čia kasmet birželio– rugpjūčio mėnesiais vyksta jau tradiciniu tapęs Bistrampolio festivalis.

Iki šių dienų išlikę dvaro rūmai pastatyti 1850 metais. Rūmai yra klasicistinio stiliaus, stačiakampio plano, dviaukščiai. Pagrindinį fasadą puošia portikas su keturiomis kolonomis, užkeltas į antrąjį aukštą virš trijų arkų prieangio. Pirmajame rūmų aukšte buvo svečių kambariai, o visą dešiniąją pusę užėmė didelė salė. Antrasis aukštas buvo skirtas reprezentacijai. Jame buvo didesni ir mažesni salonai, valgomasis, darbo kabinetas, biblioteka. Dvarininkai buvo sukaupę 2000 knygų, turtingą giminės archyvą ir meno kūrinių kolekciją.

Taip pat išliko 10 kitų dvaro sodybos ansamblio pastatų, kurių seniausi datuojami 1820 metais. Aplinkui – didelis nuo XIX a. pradžios užsodintas parkas, 3 tvenkiniai ir kapinaitės.

2006 m. dvaro restauracijai ir pritaikymui turizmo reikmėms iš ES struktūrinių fondų gauta 1,8 mln. litų parama. 2007 m. birželio mėn. pradėta dvaro restauracija. Šiuo, pirmuoju, dvaro sodybos atstatymo etapu buvo sutvarkyti centrinių dvaro rūmų fasadai, atstatyta ledainė, kurioje įsikūrė turizmo informavimo centras, muziejus; taip pat buvusioje dvaro elektrinėje įkurtas knygnešystės muziejus, kurio pagrindinis akcentas yra kryžius, po kuriuo 1918 m. sausio 17 d. mirė knygnešių patriarchas Jurgis Bielinis. Taip pat sutvarkytas parko paviljonas, sutvarkyta dalis parko teritorijos – ji apsodinta želdiniais, suformuotas iki 400 m2 gėlynų plotas, įrengti inžinieriniai įrenginiai: lauko vandentiekis, lauko nuotėkų ir valymo įrenginiai, lauko elektros tinklai ir apšvietimas, įrengti lauko žibintai, atstatyti dvaro vartai, įrengtos mašinų stovėjimo aikštelės.

Antrąjame dvaro sodybos atstatymo etape, 2008 m. buvo numatyta restauruoti likusius pastatus, įrengti centrinius dvaro rūmus ir įkurti skulptūrų parką, prisimenant reikšmingesnius dvaro istorijos įvykius:
– 1863 metų sukilimą,
– tai, kad dvare gyveno ir kūrė Nobelio premijos laureatas rašytojas Henrikas Senkevičius (Henryk Sienkiewicz), rinkęs medžiagą istorinei trilogijai „Tvanas“;
– knygnešystės laikotarpį.

Įgyvendinus šį etapą, 2008 m. pabaigoje duris atvėrė centriniai dvaro rūmai, kuriuose įrengtas restoranas, viešbutis, konferencijų ir pobūvių salės. 2009 m. vasarą dvaro prieigas ir parką papuošė istorinius įvykius įamžinęs medinių skulptūrų ansamblis, dvarą lankantiems turistams primenantis mūsų krašto istoriją ir kultūrą.

2008 m. pabaigoje pradėtas dar vienas Bistrampolio dvaro sodybos atstatymo darbų etapas. Tai –Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamas projektas – „Bistrampolio dvaro sodybos buvusio žirgyno restauravimas ir pritaikymas konferencijų, turizmo informavimo poreikiams“. 2010 m. viduryje Bistrampolio dvaro lankytojams duris atvėrė buvęs dvaro žirgynas, virtęs modernia koncertų ir konferencijų sale, talpinančia iki 400 žiūrovų. Naujoji salė yra universali, nesunkiai pritaikoma konferencijoms, seminarams, pobūviams. Čia sumontuota moderni apšvietimo, garso, vaizdo technika. Tai didžiausia ir moderniausia salė Panevėžio rajone, savita erdvė, išlaikiusi senojo interjero reliktų.

2010 m. liepos mėn. pradėtas paskutinis ES struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamas projektas – Bistrampolio dvaro kompleksui priklausančio vežiminės pastato restauravimas ir pritaikymas viešbučio reikmėms. Įgyvendinus šį rekonstrukcijos darbų etapą, vežiminės pastate 2011 m. viduryje įsikūrė dviejų žvaigždučių klasės viešbutis su SPA centru – pirtele ir sukūrine vonia.

2011 - 2013 m. vykdomi buvusių dvaro arklidžių restauracijos darbai. 2013 m. gegužės mėn. duris atvėrė sutvarkytas, modernus ir šiuolaikiškas 8 gardų žirgynas.

2014 - 2015 m. bus tvarkomi paskutiniai du nerestauruoti ūkinės dvaro sodybos dalies pastatai – kluonas ir arklidės. Šie pastatai po restauracijos darbų virs moderniu žirgynu ir maniežu.

Pasiekimai ir apdovanojimai:
2011 m. gruodžio 15 d. Valstybinio turizmo departamento skelbto konkurso "Sėkmingiausios 2011 m. turistų apgyvendinimo vietos“ II vietos nugalėtojas.
2013 m. liepos 24 d. vykusio baigiamojo EDEN renginio metu Bistrampolio dvaras paskelbtas Lietuvos turizmo traukos vietovė 2013 ir Europos Komisijos projekto EDEN V vietos nominantais.

Bistrampolio dvaras – didžiausias prikelti sumanytas paveldo objektas Panevėžio apskrityje. Viliamasi, kad jis taps vienu lankomiausių kultūros ir turizmo objektų šalyje.
Vieta žemėlapyje:


Neradote ieškomos informacijos? Parašykite mums.